BeerPong.bg

Регламент на Beer Pong Vabo лига 2016–17

версия 1.1

1. Лигата се провежда от месец октомври 2016 до месец май 2017.

2. Всички BeerPong.bg турнири обозначени с името на лигата участват за формирането на временната и крайната подредба на лигата и определяне на участниците в заключителния турнир на лигата (Playoff). Турнирите се провеждат по официалните правила на BeerPong.bg. Записването за участие в турнирите от Vabo лигата е 6 BGN на участник, като от тях 1 BGN се акумулира за награден фонд на заключителния турнир на лигата (Playoff).

3. Временната и крайната подредба на участниците във Vabo лигата е индивидуална. Всеки участник получава следните точки, който се добавят към текущите му:
3.1. 3 точки за всеки спечелен мач от Winners' Bracket (дясната част на схемата с двойна елиминация), без финалния мач (или мачове).
3.2. 2 точки за всеки спечелен мач от Losers' Bracket (лявата част на схемата с двойна елиминация).
3.3. 4 точки за спечелване на турнира.
3.4. 1 точка за заемане на второ място в турнира.

4. При наличие на повече от един играч с едно и също количество точки, по-високо класирал се счита този, който по-късно във времето е събрал съответното количество точки.

5. В заключителния турнир на лигата (Playoff) участват (максимум) 8 отбора, които се формират по следния начин:
5.1. Първият играч във финалната подредба на Vabo лигата решава дали ще бъде "водещ играч", с което ще има право да формира отбор в заключителния турнир на лигата (Playoff). Ако той откаже да бъде водещ играч, то той отива в множеството на играчите, които могат да бъдат избирани (попада в т.н. Draft).
5.2. Последователно следващите играчи от финалната подредба решават дали ще бъдат водещи играчи или ще попаднат в множеството на играчите, които могат да бъдат избирани (т.е. да попаднат в Draft), до запълване на лимита от 8 водещи играчи.
5.3. Множеството на играчите, които могат да бъдат избирани, се допълва с всички останали играчи, които са взели участие в поне 1/5 от всички турнири от лигата (т.е. попадат в Draft).
5.4. Всеки от водещите играчи (в ред обратен на избора им за такива) формира отбор (реализира Draft), като посочва играч (единствено) от множеството на играчите, които могат да бъдат избирани (т.е. от попадналите в Draft), с когото той иска да се състезава заключителния турнир на лигата (Playoff). Посоченият играч трябва да е изрично съгласен да формират заедно отбор.

6. Заключителният турнир на лигата (Playoff) се провежда по турнирна схема с двойна елиминация, като стартовите места в схемата се заемат по реда на избора на водещия играч в отборите (т.е. схема с т.н. "Seeded" места; или "дирижирана наредба"). Правилата в заключителния турнир на лигата (Playoff) са официалните правила за игра на BeerPong.bg.

7. Във всеки от турнирите от лигата се дават следните награди:
7.1. За отбора, класирал се на първо място — 76% от броя на участниците в турнира, закръглени до 2 броя BP.
7.2. За отбора, класирал се на второ място — 24% от броя на участниците в турнира, закръглени до 2 броя BP.
7.3. 2 броя BP за отбора, реализирал най-много вкарвания на три или повече чаши в рамките на един ход (т.н. "комбо"). Ако има 2 отбора с еднакъв такъв показател, то те получават по 1 BP. При наличие на 3 или повече такива отбора тази награда не се връчва.

8. Разпределението на наградния фонд за заключителния турнир на лигата (Playoff) е 66%, 22%, 12%, закръглени до 2 BGN, съответно за класиралите се отбори на първо, второ и трето място.

9. Времева рамка лигата: Не повече от един турнир от лигата на седмица, приоритетно в събота.
9.1. Първи турнир от лигата: 1 октомври 2016.
9.2. Последен турнир от лигата: 20 май 2017.
9.3. Определяне на водещи играчи (т. 5.1, т. 5.2): не по-късно от 23 май 2017.
9.4. Формиране на отбори за заключителния турнир (т. 5.4, Draft): не по-късно от 25 май 2017.
9.4. Заключителен турнир (Playoff): 27 май 2017.