BeerPong.bg

Регламент на Bernard BeerPong.bg лятна серия 2016

версия 1.0

1. Bernard BeerPong.bg лятна серия 2016 от турнири се провежда от месец август 2016 до месец септември 2016 и се състои от до 16 турнира, плюс заключителен турнир (Playoff).

2. Всички BeerPong.bg турнири обозначени с името на серията участват за формирането на временната и крайната подредба на серията и определяне на участниците в заключителния турнир на серията (Playoff). Турнирите се провеждат по официалните правила на BeerPong.bg, с допълнително правило, че втори финален мач не се играе (включително в случаите, когато на финалния мач победител е отборът идващ от Losers' Bracket — лявата част на схемата с двойна елиминация).

3. Временната и крайната подредба на участниците в серията е индивидуална. Всеки участник получава следните точки, който се добавят към текущите му:
3.1.1. 3 точки за всеки спечелен мач от Winners' Bracket (дясната част на схемата с двойна елиминация), без финалния мач, при условие че мачът не е влизал в продължение (т.е. не е реализирано възмездие).
3.1.2. 2 точки за всеки спечелен мач от Winners' Bracket, без финалния мач, при условие че мачът е влизал в поне едно продължение (т.е. имало е реализирано възмездие).
3.1.3. 1 точка за всеки изгубен мач от Winners' Bracket, без финалния мач, при условие че мачът е влизал в поне едно продължение (т.е. имало е реализирано възмездие).
3.2.1. 2 точки за всеки спечелен мач от Losers' Bracket (лявата част на схемата с двойна елиминация), при условие че мачът не е влизал в продължение (т.е. не е реализирано възмездие).
3.2.2. 1 точка за всеки спечелен мач от Losers' Bracket, при условие че мачът е влизал в поне едно продължение (т.е. имало е реализирано възмездие).
3.3.1. 5 точки за спечелване на турнира, при условие че финалният мач не е влизал в продължение (т.е. не е реализирано възмездие) и отборът победител няма загубен мач (т.е. отборът победител идва на финалния мач от Winners' Bracket — дясната част на схемата с двойна елиминация).
3.3.2. 4 точки за спечелване на турнира, при условие че финалният мач е влизал в поне едно продължение (т.е. имало е реализирано възмездие) и отборът победител няма загубен мач (т.е. отборът победител идва на финалния мач от Winners' Bracket).
3.3.3. 4 точки за спечелване на турнира, при условие че финалният мач не е влизал в продължение (т.е. не е реализирано възмездие) и отборът победител има загубен мач (т.е. отборът победител идва на финалния мач от Losers' Bracket — лявата част на схемата с двойна елиминация).
3.3.4. 3 точки за спечелване на турнира, при условие че финалният мач е влизал в поне едно продължение (т.е. имало е реализирано възмездие) и отборът победител има загубен мач (т.е. отборът победител идва на финалния мач от Losers' Bracket).
3.4.5. 1 точка за заемане на второ място в турнира, при условие че финалният мач е влизал в поне едно продължение (т.е. имало е реализирано възмездие).

4. При наличие на повече от един играч с едно и също количество точки, по-високо класирал се счита този, който по-късно във времето е събрал съответното количество точки.

5. В заключителния турнир на серията (Playoff) участват (максимум) 8 отбора, които се формират по следния начин:
5.1. Първият играч във финалната подредба на серията избира играч, с когото той иска да се състезава в заключителния турнир на серията (Playoff), като посоченият играч трябва да е изрично съгласен да формират заедно отбор. (Посоченият играч не е задължително да е участвал в мачовете от серията.)
5.2. Последователно следващите играчи от финалната подредба, които все още не са в състав на формиран вече отбор, по аналогичен начин формират отбори, до запълване на лимита от 8 отбора.

6. Заключителният турнир на серията (Playoff) се провежда по турнирна схема с двойна елиминация, като стартовите места в схемата се заемат по реда на формирането на отборите (т.е. схема с т.н. "Seeded" места; или "дирижирана наредба"). Правилата в заключителния турнир на серията (Playoff) са официалните правила за игра на BeerPong.bg, плюс допълнителното правило от т. 2.

7. Във всеки от турнирите от серията се дават следните награди:
7.1. За отбора, класирал се на първо място — 2 бутилки избрана бира Bernard, плюс 76% от броя на участниците в турнира, закръглени до 2 и намалени с 2 броя BP.
7.2. За отбора, класирал се на второ място — 2 бутилки избрана бира Bernard, плюс 24% от броя на участниците в турнира, закръглени до 2 и намалени с 2 броя BP.
(7.3. Награда за най-много вкарвания на три или повече чаши в рамките на един ход (т.н. "комбо") не се връчва.)

8. В заключителния турнир на серията (Playoff) се връчват следните награди:
8.1. За отбора, класирал се на първо място — голям пакет избрана бира Bernard.
8.2. За отбора, класирал се на второ място — малък пакет избрана бира Bernard.
(8.3. Награда за най-много вкарвания на три или повече чаши в рамките на един ход (т.н. "комбо") не се връчва.)