BeerPong.bg

Регламент на Bernard BeerPong.bg есенна серия 2017

версия 1.1

1. Bernard BeerPong.bg есенна серия 2017 от турнири се провежда от месец октомври до месец декември 2017 и се състои от до 16 турнира, плюс заключителен турнир (Playoff).

2. Всички BeerPong.bg турнири обозначени с името на серията участват за формирането на текущата и крайната подредба на серията и определяне на участниците в заключителния турнир на серията (Playoff).
2.1. Турнирите се провеждат по официалните правила на BeerPong.bg.
2.2. Мачовета са ограничени до 18 минути игра. Ако играта не е свършила след изтичане на времевото ограничение, победител е отборът с повече останали чаши, ако няма такъв, играта продължава до първо попадение; при попадение има възмездие. Умишлено бавене на играта с цел извличане на преимущество не се толерира.

3. Текущата и крайната подредба на участниците в серията е индивидуална. Всеки участник получава следните точки, който се добавят към текущите му, за направа подредбата:
3.1. 3 точки за всеки спечелен мач от Winners' Bracket (дясната част на схемата с двойна елиминация), без финалния мач (или мачове).
3.2. 2 точки за всеки спечелен мач от Losers' Bracket (лявата част на схемата с двойна елиминация).
3.3. 4 точки за спечелване на турнира.
3.4. 1 точка за заемане на второ място в турнира.

4. При наличие на повече от един играч с едно и също количество точки, по-високо класирал се счита този, който по-късно във времето е събрал съответното количество точки.

5. В заключителния турнир на серията (Playoff) участват (максимум) 8 отбора, които се формират по следния начин:
5.1. Първият играч във финалната подредба на серията избира играч, с когото той иска да се състезава в заключителния турнир на серията (Playoff), като посоченият играч трябва да е изрично съгласен да формират заедно отбор. Посоченият играч трябва да е участвал в поне един мач от серията.
5.2. Последователно следващите играчи от финалната подредба, които все още не са в състав на формиран вече отбор, по аналогичен начин формират отбори, до запълване на лимита от 8 отбора.

6. Заключителният турнир на серията (Playoff) се провежда по турнирна схема с двойна елиминация, като стартовите места в схемата се заемат по реда на формирането на отборите (т.е. схема с т.н. "Seeded" места; или "дирижирана наредба"). Правилата в заключителния турнир на серията (Playoff) са официалните правила за игра на BeerPong.bg.

7. Във всеки от турнирите от серията се дават следните награди:
7.1. За отбора, класирал се на първо място — 2 броя селекция бира от Bernard, плюс 76% от броя на участниците в турнира, закръглени до 2 и намалени с 4 броя BP.
7.2. За отбора, класирал се на второ място — 2 броя селекция бира от Bernard, плюс 24% от броя на участниците в турнира, закръглени до 2 и намалени с 4 броя BP.
(7.3. Награда за най-много вкарвания на три или повече чаши в рамките на един ход (т.н. "комбо") не се връчва.)

8. В заключителния турнир на серията (Playoff) се връчват следните награди:
8.1. За отбора, класирал се на първо място — голям пакет избрана бира Bernard.
8.2. За отбора, класирал се на второ място — малък пакет избрана бира Bernard.
(8.3. Награда за най-много вкарвания на три или повече чаши в рамките на един ход (т.н. "комбо") не се връчва.)