BeerPong.bg

Текуща подредба на Gio's Jäger BeerPong.bg лятна серия 2021

17 юни 2021

МястоИграчточки комбодата
1. Димитър Б 25 17 юни 2021
2. Иво И 22 17 юни 2021
3. Сашо Костов 19 17 юни 2021
4. Георги Г 6 19 17 юни 2021
5. Георги Маков 18 17 юни 2021
6. Антонио П 2 18 17 юни 2021
7. Косьо З 16 17 юни 2021
8. Йохан 15 17 юни 2021
9. Вили 3 15 17 юни 2021
10. Вержи 15 17 юни 2021
11. Велин Петров 10 17 юни 2021
12. Габриела Г 2 10 17 юни 2021
13. Рада И 10 17 юни 2021
14. Филип 10 юни 2021
15. Бариньо 10 юни 2021
16. Марио Ш 17 юни 2021
17. Мария Ч 3 17 юни 2021
18. Андрей Н 17 юни 2021
19.  Георги Добрев 17 юни 2021
20. Боев  10 юни 2021
21. Мотиката 10 юни 2021
22. Даниел Гочев 17 юни 2021
23. Веселин В  10 юни 2021
24. Виктор К  10 юни 2021
25. Иван Гочев 10 юни 2021
26. Фахер 17 юни 2021
27.  Валентин  17 юни 2021
28. Генади М  17 юни 2021
29.  Георги Х  17 юни 2021
30. Ивайло Пилето  10 юни 2021
31. Влади Б  10 юни 2021
32. Ади Т 10 юни 2021
33. Силви К 2  17 юни 2021
34. Диди С 2  17 юни 2021
35. Ивайло Б  10 юни 2021