BeerPong.bg

Текуща подредба на БохемЪ BeerPong.bg лятна серия 2020

27 юни 2020

МястоИграчточки комбодата
1. Косьо З 13 27 юни 2020
2. Ники Ж 13 27 юни 2020
3. Димитър Б 27 юни 2020
4. Иво И 27 юни 2020
5. Печенката 27 юни 2020
6. Андрея Д 2 27 юни 2020
7. Васил Vabo 27 юни 2020
8. Иван Баров 27 юни 2020
9. Диди С 2  27 юни 2020
10. Йохан  27 юни 2020
11. Мария Ч 3  27 юни 2020
12. Георги Маков 27 юни 2020
13. Николай И 2 27 юни 2020
14. Бач Кико  27 юни 2020
15. Веселин В  27 юни 2020
16. Светльо А  27 юни 2020
17. Георги Д 3  27 юни 2020
18. Мишел  27 юни 2020
19. Виктор К  27 юни 2020
20. Мариян Георгиев 27 юни 2020
21. Евелин 27 юни 2020
22. Силвия К 2 27 юни 2020
23. Дидо 27 юни 2020