BeerPong.bg

Регламент на Rock'n'Rolla BeerPong.bg лятна серия 2019

версия 2.0

1. Тази серия се прекратява, считано от 1 юли 2019. Всички натрупани точки (от проведените 5 турнира) от серията преди прекратяването се прехвърлят в Каменица BeerPong.bg лятна серия² 2019.