BeerPong.bg

Текуща подредба на Gio's Jäger BeerPong.bg пролетна серия 2021

10 април 2021

МястоИграчточки комбодата
1. Светльо А 19 10 април 2021
2. Николай И 2 19 10 април 2021
3. Велин Петров 19 10 април 2021
4. Силви К 2 19 10 април 2021
5. Георги Д 3 16 10 април 2021
6. Филип 14 10 април 2021
7. Евгени Н 14 10 април 2021
8. Криси П 2 14 7 април 2021
9. Виктор К 13 10 април 2021
10. Габриела Г 2 13 10 април 2021
11. Георги Маков 10 10 април 2021
12. Антонио П 2 10 10 април 2021
13. Боев 10 април 2021
14. Веселин В 10 април 2021
15. Багера 10 април 2021
16. Димитър Б 7 април 2021
17. Мария Ч 3 7 април 2021
18. Марио Ш 7 април 2021
19. Ивайло Иванов 2 7 април 2021
20. Йохан  7 април 2021
21. Фахер 7 април 2021
22. Дидо 7 април 2021
23. Иван Гочев 7 април 2021
24. Рада И 7 април 2021
25. Ники С 3  10 април 2021
26. Моника Р  10 април 2021
27. Рени И 10 април 2021
28. Натали С 10 април 2021
29. Юли 3 7 април 2021
30. Антон М  10 април 2021
31. Методи С  10 април 2021
32. Бариньо  10 април 2021