BeerPong.bg

Текуща подредба на Schöfferhofer BeerPong.bg пролетна серия 2019

19 март 2019

МястоИграчточки комбодата
1. Косьо З 16 19 март 2019
2. Какаши 16 19 март 2019
3. Emusing 12 19 март 2019
4. Киро С 12 19 март 2019
5. Тигъра 11 19 март 2019
6. Вожда 11 19 март 2019
7. Мария Ч 3 10  19 март 2019
8. Филип 10  19 март 2019
9. Иво И 10 19 март 2019
10. Йохан 10 19 март 2019
11. Владо П 19 март 2019
12. Калоян К 19 март 2019
13. Джулия В 19 март 2019
14. Нина В 19 март 2019
15. Евгени Н 19 март 2019
16. Андрея Д 2 19 март 2019
17. Добри П  19 март 2019
18. Косьо Г  19 март 2019
19.  Владимир Николов  19 март 2019
20.  Иван Аврамов  19 март 2019
21. Светльо А 19 март 2019
22. Митко Захарчето 19 март 2019
23.  Митко  19 март 2019
24.  Вяра  19 март 2019
25. Велин Петров 19 март 2019
26. Георги Маков 19 март 2019
27. Стоян Ц 19 март 2019
28. Сашо Б 19 март 2019
29. Виктор Я  19 март 2019
30. Паола  19 март 2019
31. Тони Д 19 март 2019
32. Catalin 19 март 2019