BeerPong.bg
Интересни и ценни сайтове, свързани с играта Beer Pong:

Нашите приятели от Пловдив - "Бирини шкимбета"
Нашите приятели от Пазарджик - Beer Pong League
The World Series of Beer Pong®
Beer Pong в Wikipedia
Howard TV Strip Beer Pong
Beirut-Guide.com