BeerPong.bg
BeerPong.bg приема заплащане за участие в Beer Pong турнири, за поръчка на BeerPong.bg тениски И поръчка на BeerPong.bg маси с Bitcoin. За да извърште такова плащане, изчислете и изпратете нужната сума в Bitcoin на Bitcoin адрес: 1Beer1BofaGENk8HmCjD4BhuLGPv4aoN5i (копирайте го или сканирайте QR кода), след което изпратете номера на транзакцията (или Bitcoin адреса от който плащате) на нашия email: BeerPong.bg@BeerPong.bg или Skype: BeerPong.bg vCard. Изчислете нужната сума в Bitcoin по следната формула:
сума в BTC = 0.664 ×  сума в BGN  , закръглена до милионни.
среднопретеглена стойност на BTC в EUR за последните 24h
Среднопретеглената стойност на BTC в EUR за последните 24h се взема от Markets на Bitcoincharts.