BeerPong.bg

Дегустация и класиране по предпочитание на българската бира на BeerPong.bg

сезон зима 2011

Дегустацията се проведе от 24 до 31 декември 2011 в Gio Café (София, ул. "Цар Асен" 22А).
Крайна класация на българската бира от дегустацията.

Цели

Целта е да се подредят българските масово достъпни марки бира с претенции за качество, за сезона, по предпочитание, без влияние на търговските фактори върху крайния извод (т.е. цена и маркетинг на марките). За целта в дегустацията се включват марки бира, които отварят на следните условия:
• Продават се в магазинната мрежа на масовите вериги супермаркети и хипермаркети.
• Налични са в разпространение минимум една седмица преди провеждането на дегустацията.
• Произведени са в България, т.е. EAN баркодът върху етикета започва с "380".
• Опаковката е стъклена бутилка.

Марките бира, които се квалифицират при тези условия са:
• Ambrosius светло
• Amstel Beer
• Astika
• Astika тъмно
• Beck's
• Heineken
• Kaltenberg Pils
• Kamenitza
• Kamenitza тъмно
• Staropramen
• Stella Artois
• Stolichno Bock Beer
• Tuborg Green
• Zagorka Rezerva 2011
• Zagorka Special
• Ариана Lager
• Ариана тъмно
• Болярка Weiss
• Болярка светло
• Пиринско светло
• Шуменско Premium
• Шуменско светло
• Шуменско тъмно

Метод на провеждане на дегустацията

Дегустаторите получават дегустационен пакет с мостра от около 100 ml от всяка от марките бира в стъклена чаша, която стандартно не е предназначена за бира. Чашата и бирата за светлите бири са с температура между 6ºC и 10ºC; за тъмните бири - между 12ºC и 16ºC. Бирата е налята без пяна. Мострите са отбелязани с две числа - номер на дегустационния пакет и номер на мострата в него. Номерата на мострите във всеки дегустационен пакет са подредени различно. Дегустаторите попълват дегустационна оценъчна карта, в която отбелязват своята комплексна оценка за цвят, аромат, вкус, усещане, пивкост и сила за всяка една от мострите. Оценката е число (цяло или десетична дроб) между 50 (най-ниска оценка) и 100 (най-висока оценка), включително. По желание могат да дадат и кратък коментар от няколко думи за всяка една от мострите. Дегустаторите трябва да се водят от следните препоръки при оценяването:
• Оценка от 95 до 100 - извънредна бира с комплексни характеристики, каквито се очакват от една класика, велика бира. Бира, за която си струва да се вложат специални усилия, за да се открие, купи и изконсумира.
• Оценка от 90 до 95 - изключително добра бира с превъзходни характеристики.
• Оценка от 80 до 90 - добра до много добра бира, със забележими качества, без забележими недостатъци.
• Оценка от 70 до 80 - посредствена бира, приемлива за пиене, с леки недостатъци, без забележими качества.
• Оценка от 60 до 70 - под посредствена бира, със забележими недостатъци, приемлива за пиене, но не се препоръчва.
• Оценка от 50 до 60 - лоша бира, неприемлива за пиене, не се препоръчва.

За повредени по време на дегустацията мостри или такива, за които дегустаторът отказва да оцени, не получават оценка. По време на дегустацията дегустаторите могат да дискутират качествата на бирите пред тях.

След приключване на класацията се публикуват марките на бирите във всяка една от чашите за всеки един дегустационен пакет. Оценките на всеки един от дегустаторите също се публикуват, без да се посочва кой точно номер дегустационен пакет е използвал съответният дегустатор.

Крайна класация

При изготвяне на крайната класация, се прави подредба на марките бира по крайна оценка (рейтинг). Рейтингът е закръглена до десета средноаритметична стойност на всички оценки за съответната марка. Марката бира, получила най-висок рейтинг получава и потребителска оценка (оценка в звезди) 5 звезди. Марката бира, получила най-нисък рейтинг получава потребителска оценка 1 звезда. Всички останали марки получават между една и пет звезди, според получения рейтинг със закръгление до половин звезда.

Дегустатори

В дегустацията взеха участие 30 дегустатори. Полът, честотата на консумация на бира и някои от предпочитани марки бира (посочени свободно) на дегустаторите са:
ПолДял
Мъже 63%
Жени 37%

Консумация на бираДял
Ежедневно37%
От един до три пъти седмично 33%
Повече от три пъти седмично 20%
По-рядко от веднъж седмично 10%
Марка бираДял
Zagorka Special 47%
Ариана Lager 17%
Beck's 13%
Tuborg Green 10%
Пиринско светло 10%
Astika 7%
Kamenitza 7%
Stella Artois 7%
Stolichno Bock Beer 7%
Zagorka Rezerva 2011 7%
Шуменско Premium 7%
Amstel Beer 3%
Heineken 3%
Staropramen 3%
Друга 13%
Използваните дегустационни пакети и получените оценки са:
Дегустационен пакет 30:
Марка бираОценка
1. Astika тъмно70
2. Stolichno Bock Beer81
3. Kamenitza тъмно85
4. Ариана тъмно82
5. Шуменско тъмно75
6. Zagorka Rezerva 201192
7. Heineken83
8. Stella Artois87
9. Amstel Beer80
10. Шуменско Premium59
11. Tuborg Green74
12. Kaltenberg Pils78
13. Болярка Weiss63
14. Пиринско светло87
15. Ambrosius светло88
16. Staropramen90
17. Болярка светло70
18. Astika74
19. Zagorka Special84
20. Beck's52
21. Kamenitza84
22. Шуменско светло74
23. Ариана Lager82
Дегустационен пакет 31:
Марка бираОценка
1. Zagorka Rezerva 201199
2. Astika тъмно64
3. Kamenitza тъмно84
4. Ариана тъмно73
5. Шуменско тъмно52
6. Stolichno Bock Beer68
7. Heineken87
8. Stella Artois82
9. Amstel Beer57
10. Шуменско Premium75
11. Kaltenberg Pils50
12. Tuborg Green90
13. Пиринско светло88
14. Болярка Weiss64
15. Staropramen61
16. Ambrosius светло88
17. Astika79
18. Болярка светло54
19. Beck's62
20. Zagorka Special76
21. Шуменско светло90
22. Kamenitza85
23. Ариана Lager57
Дегустационен пакет 32:
Марка бираОценка
1. Ариана тъмно84
2. Шуменско тъмно75
3. Zagorka Rezerva 201186
4. Astika тъмно62
5. Stolichno Bock Beer80
6. Kamenitza тъмно70
7. Tuborg Green60
8. Kaltenberg Pils80
9. Heineken50
10. Amstel Beer55
11. Шуменско Premium51
12. Болярка Weiss50
13. Пиринско светло78
14. Stella Artois90
15. Staropramen85
16. Ambrosius светло61
17. Astika73
18. Болярка светло53
19. Beck's82
20. Zagorka Special94
21. Ариана Lager98
22. Kamenitza70
23. Шуменско светло80
Дегустационен пакет 33:
Марка бираОценка
1. Zagorka Rezerva 201195
2. Kamenitza тъмно55
3. Ариана тъмно55
4. Stolichno Bock Beer60
5. Шуменско тъмно80
6. Astika тъмно80
7. Amstel Beer65
8. Tuborg Green95
9. Kaltenberg Pils90
10. Heineken92
11. Шуменско Premium63
12. Болярка Weiss50
13. Stella Artois78
14. Пиринско светло58
15. Astika80
16. Staropramen74
17. Ambrosius светло87
18. Beck's89
19. Болярка светло63
20. Zagorka Special70
21. Шуменско светло50
22. Ариана Lager60
23. Kamenitza75
Дегустационен пакет 34:
Марка бираОценка
1. Ариана тъмно60
2. Kamenitza тъмно90
3. Zagorka Rezerva 201175
4. Stolichno Bock Beer80
5. Astika тъмно88
6. Шуменско тъмно50
7. Heineken100
8. Tuborg Green100
9. Amstel Beer60
10. Kaltenberg Pils50
11. Stella Artois65
12. Шуменско Premium50
13. Болярка Weiss50
14. Пиринско светло70
15. Ambrosius светло85
16. Staropramen55
17. Astika85
18. Болярка светло90
19. Zagorka Special55
20. Beck's99
21. Kamenitza100
22. Шуменско светло100
23. Ариана Lager95
Дегустационен пакет 35:
Марка бираОценка
1. Ариана тъмно50
2. Astika тъмно70
3. Kamenitza тъмно80
4. Шуменско тъмно80
5. Stolichno Bock Beer70
6. Zagorka Rezerva 201160
7. Tuborg Green72
8. Kaltenberg Pils68
9. Heineken75
10. Amstel Beer80
11. Stella Artois78
12. Шуменско Premium82
13. Пиринско светло85
14. Болярка Weiss52
15. Ambrosius светло55
16. Astika54
17. Staropramen50
18. Zagorka Special60
19. Beck's62
20. Болярка светло72
21. Шуменско светло75
22. Kamenitza60
23. Ариана Lager62
Дегустационен пакет 36:
Марка бираОценка
1. Ариана тъмно62
2. Kamenitza тъмно70
3. Stolichno Bock Beer63
4. Astika тъмно50
5. Zagorka Rezerva 201150
6. Шуменско тъмно63
7. Болярка светло89
8. Болярка Weiss55
9. Шуменско Premium60
10. Astika70
11. Staropramen100
12. Amstel Beer77
13. Kaltenberg Pils62
14. Zagorka Special80
15. Пиринско светло60
16. Ариана Lager94
17. Beck's74
18. Tuborg Green67
19. Kamenitza73
20. Heineken71
21. Stella Artois91
22. Шуменско светло83
23. Ambrosius светло76
Дегустационен пакет 37:
Марка бираОценка
1. Kamenitza тъмно65
2. Ариана тъмно72
3. Stolichno Bock Beer73
4. Astika тъмно70
5. Шуменско тъмно60
6. Zagorka Rezerva 201150
7. Ариана Lager55
8. Болярка светло95
9. Болярка Weiss78
10. Astika67
11. Staropramen69
12. Amstel Beer66
13. Kaltenberg Pils72
14. Шуменско Premium78
15. Zagorka Special86
16. Пиринско светло70
17. Beck's80
18. Stella Artois85
19. Kamenitza64
20. Heineken74
21. Шуменско светло79
22. Ambrosius светло87
23. Tuborg Green83
Дегустационен пакет 38:
Марка бираОценка
1. Stolichno Bock Beer70
2. Ариана тъмно89
3. Kamenitza тъмно85
4. Astika тъмно75
5. Шуменско тъмно75
6. Zagorka Rezerva 201195
7. Ариана Lager77
8. Болярка Weiss80
9. Болярка светло65
10. Шуменско Premium67
11. Amstel Beer76
12. Staropramen60
13. Zagorka Special60
14. Kaltenberg Pils62
15. Astika65
16. Beck's80
17. Пиринско светло81
18. Stella Artois75
19. Heineken76
20. Kamenitza80
21. Tuborg Green70
22. Шуменско светло90
23. Ambrosius светло65
Дегустационен пакет 39:
Марка бираОценка
1. Stolichno Bock Beer65
2. Astika тъмно79
3. Kamenitza тъмно68
4. Шуменско тъмно54
5. Ариана тъмно80
6. Zagorka Rezerva 201192
7. Ариана Lager74
8. Болярка Weiss88
9. Болярка светло90
10. Шуменско Premium80
11. Amstel Beer60
12. Tuborg Green72
13. Staropramen58
14. Kaltenberg Pils58
15. Astika55
16. Beck's52
17. Stella Artois80
18. Пиринско светло73
19. Heineken60
20. Kamenitza70
21. Шуменско светло88
22. Ambrosius светло55
23. Zagorka Special66
Дегустационен пакет 40:
Марка бираОценка
1. Astika тъмно85
2. Stolichno Bock Beer62
3. Kamenitza тъмно78
4. Шуменско тъмно53
5. Ариана тъмно79
6. Zagorka Rezerva 201175
7. Astika98
8. Болярка Weiss53
9. Болярка светло55
10. Ариана Lager85
11. Шуменско Premium82
12. Amstel Beer70
13. Tuborg Green82
14. Staropramen90
15. Kaltenberg Pils69
16. Beck's82
17. Stella Artois95
18. Heineken68
19. Kamenitza68
20. Пиринско светло62
21. Ambrosius светло53
22. Шуменско светло58
23. Zagorka Special70
Дегустационен пакет 41:
Марка бираОценка
1. Шуменско тъмно75
2. Stolichno Bock Beer79
3. Zagorka Rezerva 2011100
4. Ариана тъмно80
5. Astika тъмно60
6. Kamenitza тъмно70
7. Болярка Weiss90
8. Болярка светло70
9. Ариана Lager60
10. Шуменско Premium85
11. Tuborg Green60
12. Zagorka Special50
13. Amstel Beer70
14. Staropramen60.5
15. Stella Artois80
16. Kaltenberg Pils90
17. Astika80
18. Heineken88
19. Kamenitza70.5
20. Шуменско светло50
21. Beck's76
22. Ambrosius светло75
23. Пиринско светло80
Дегустационен пакет 42:
Марка бираОценка
1. Шуменско тъмно70
2. Zagorka Rezerva 201165
3. Kamenitza тъмно80
4. Stolichno Bock Beer60
5. Ариана тъмно70
6. Astika тъмно85
7. Ambrosius светло65
8. Шуменско светло70
9. Kaltenberg Pils70
10. Tuborg Green60
11. Amstel Beer70
12. Болярка Weiss50
13. Kamenitza50
14. Болярка светло50
15. Staropramen80
16. Пиринско светло75
17. Zagorka Special65
18. Ариана Lager65
19. Astika60
20. Beck's50
21. Heineken90
22. Шуменско Premium60
23. Stella Artois70
Дегустационен пакет 43:
Марка бираОценка
1. Kamenitza тъмно75
2. Шуменско тъмно50
3. Zagorka Rezerva 201192
4. Ариана тъмно80
5. Stolichno Bock Beer50
6. Astika тъмно65
7. Tuborg Green72
8. Ambrosius светло58
9. Шуменско светло67
10. Kaltenberg Pils55
11. Amstel Beer80
12. Болярка Weiss87
13. Болярка светло50
14. Kamenitza55
15. Staropramen50
16. Zagorka Special60
17. Пиринско светло50
18. Ариана Lager65
19. Heineken55
20. Astika50
21. Beck's50
22. Шуменско Premium65
23. Stella Artois50
Дегустационен пакет 44:
Марка бираОценка
1. Шуменско тъмно70
2. Kamenitza тъмно75
3. Zagorka Rezerva 201185
4. Astika тъмно55
5. Ариана тъмно80
6. Stolichno Bock Beer89
7. Ambrosius светло53
8. Amstel Beer55
9. Шуменско светло50
10. Kaltenberg Pils55
11. Tuborg Green55
12. Kamenitza65
13. Болярка Weiss50
14. Болярка светло50
15. Heineken60
16. Staropramen55
17. Zagorka Special60
18. Пиринско светло55
19. Ариана Lager50
20. Stella Artois70
21. Astika65
22. Beck's65
23. Шуменско Premium75
Дегустационен пакет 45:
Марка бираОценка
1. Kamenitza тъмно50
2. Шуменско тъмно50
3. Zagorka Rezerva 201150
4. Astika тъмно50
5. Stolichno Bock Beer50
6. Ариана тъмно80
7. Шуменско светло75
8. Ambrosius светло50
9. Kaltenberg Pils60
10. Kamenitza75
11. Amstel Beer60
12. Tuborg Green75
13. Болярка Weiss75
14. Болярка светло50
15. Ариана Lager70
16. Staropramen50
17. Zagorka Special60
18. Heineken70
19. Пиринско светло75
20. Stella Artois75
21. Шуменско Premium75
22. Astika50
23. Beck's60
Дегустационен пакет 46:
Марка бираОценка
1. Stolichno Bock Beer100
2. Astika тъмно80
3. Kamenitza тъмно80
4. Zagorka Rezerva 201154
5. Шуменско тъмно50
6. Ариана тъмно50
7. Ambrosius светло60
8. Шуменско светло70
9. Kaltenberg Pils50
10. Tuborg Green50
11. Amstel Beer80
12. Stella Artois90
13. Болярка Weiss50
14. Staropramen70
15. Ариана Lager50
16. Болярка светло50
17. Kamenitza85
18. Heineken90
19. Zagorka Special80
20. Пиринско светло80
21. Шуменско Premium70
22. Beck's50
23. Astika70
Дегустационен пакет 47:
Марка бираОценка
1. Astika тъмно50
2. Stolichno Bock Beer100
3. Kamenitza тъмно50
4. Zagorka Rezerva 201160
5. Ариана тъмно60
6. Шуменско тъмно50
7. Ambrosius светло60
8. Шуменско светло70
9. Tuborg Green70
10. Kaltenberg Pils70
11. Stella Artois90
12. Amstel Beer50
13. Ариана Lager50
14. Болярка Weiss50
15. Staropramen70
16. Болярка светло60
17. Heineken60
18. Kamenitza50
19. Zagorka Special80
20. Шуменско Premium80
21. Пиринско светло70
22. Astika70
23. Beck's80
Дегустационен пакет 48:
Марка бираОценка
1. Zagorka Rezerva 201185
2. Stolichno Bock Beer65
3. Astika тъмно60
4. Ариана тъмно75
5. Шуменско тъмно70
6. Kamenitza тъмно75
7. Zagorka Special65
8. Amstel Beer75
9. Болярка светло60
10. Шуменско светло60
11. Ambrosius светло60
12. Stella Artois70
13. Tuborg Green70
14. Astika70
15. Шуменско Premium70
16. Kamenitza80
17. Болярка Weiss55
18. Kaltenberg Pils75
19. Пиринско светло70
20. Heineken90
21. Beck's65
22. Ариана Lager60
23. Staropramen80
Дегустационен пакет 49:
Марка бираОценка
1. Astika тъмно75
2. Zagorka Rezerva 201192
3. Stolichno Bock Beer55
4. Ариана тъмно55
5. Kamenitza тъмно70
6. Шуменско тъмно95
7. Шуменско Premium80
8. Zagorka Special50
9. Amstel Beer70
10. Болярка светло90
11. Шуменско светло85
12. Ambrosius светло52
13. Tuborg Green60
14. Stella Artois57
15. Astika70
16. Kamenitza78
17. Kaltenberg Pils60
18. Пиринско светло78
19. Heineken87
20. Beck's97
21. Staropramen56
22. Болярка Weiss50
23. Ариана Lager55
Дегустационен пакет 50:
Марка бираОценка
1. Astika тъмно50
2. Zagorka Rezerva 201150
3. Ариана тъмно80
4. Stolichno Bock Beer60
5. Kamenitza тъмно90
6. Шуменско тъмно90
7. Болярка светло50
8. Шуменско Premium60
9. Zagorka Special80
10. Amstel Beer50
11. Шуменско светло50
12. Ambrosius светло90
13. Tuborg Green90
14. Stella Artois50
15. Astika90
16. Kamenitza50
17. Пиринско светло70
18. Kaltenberg Pils50
19. Heineken60
20. Staropramen50
21. Beck's80
22. Ариана Lager90
23. Болярка Weiss50
Дегустационен пакет 51:
Марка бираОценка
1. Kamenitza тъмно75
2. Zagorka Rezerva 201170
3. Astika тъмно70
4. Ариана тъмно70
5. Stolichno Bock Beer85
6. Шуменско тъмно80
7. Шуменско Premium85
8. Болярка светло85
9. Zagorka Special50
10. Amstel Beer70
11. Ambrosius светло60
12. Шуменско светло70
13. Stella Artois50
14. Tuborg Green65
15. Kamenitza70
16. Astika70
17. Пиринско светло65
18. Kaltenberg Pils90
19. Heineken85
20. Staropramen80
21. Beck's90
22. Ариана Lager80
23. Болярка Weiss50
Дегустационен пакет 52:
Марка бираОценка
1. Zagorka Rezerva 201150
2. Шуменско тъмно50
3. Astika тъмно61
4. Kamenitza тъмно71
5. Ариана тъмно70
6. Stolichno Bock Beer60
7. Шуменско Premium80
8. Болярка светло75
9. Amstel Beer70
10. Zagorka Special85
11. Ambrosius светло56
12. Шуменско светло66
13. Stella Artois97
14. Tuborg Green50
15. Kamenitza50
16. Astika75
17. Пиринско светло50
18. Heineken88
19. Kaltenberg Pils80
20. Beck's88
21. Ариана Lager96
22. Болярка Weiss50
23. Staropramen65
Дегустационен пакет 53:
Марка бираОценка
1. Astika тъмно50
2. Шуменско тъмно50
3. Zagorka Rezerva 201175
4. Kamenitza тъмно50
5. Ариана тъмно50
6. Stolichno Bock Beer85
7. Болярка светло85
8. Amstel Beer97.5
9. Stella Artois50
10. Zagorka Special100
11. Ambrosius светло92.5
12. Шуменско светло75
13. Kamenitza85
14. Tuborg Green65
15. Astika85
16. Шуменско Premium50
17. Пиринско светло85
18. Heineken65
19. Ариана Lager50
20. Beck's85
21. Kaltenberg Pils65
22. Болярка Weiss85
23. Staropramen100
Дегустационен пакет 54:
Марка бираОценка
1. Zagorka Special50
2. Ариана Lager50
3. Ambrosius светло70
4. Heineken80
5. Болярка Weiss60
6. Kaltenberg Pils50
7. Staropramen100
8. Пиринско светло60
9. Шуменско светло100
10. Tuborg Green60
11. Amstel Beer80
12. Stella Artois80
13. Astika50
14. Beck's50
15. Шуменско Premium50
16. Шуменско тъмно70
17. Zagorka Rezerva 2011100
18. Kamenitza тъмно100
19. Болярка светло50
20. Astika тъмно60
21. Kamenitza90
22. Stolichno Bock Beer90
23. Ариана тъмно100
Дегустационен пакет 55:
Марка бираОценка
1. Ариана Lager55
2. Heineken90
3. Zagorka Special70
4. Ambrosius светло55
5. Kaltenberg Pils55
6. Болярка Weiss60
7. Staropramen55
8. Пиринско светло55
9. Tuborg Green65
10. Шуменско светло50
11. Amstel Beer75
12. Stella Artois80
13. Astika70
14. Шуменско Premium70
15. Beck's65
16. Zagorka Rezerva 201155
17. Шуменско тъмно55
18. Kamenitza тъмно60
19. Kamenitza60
20. Болярка светло50
21. Astika тъмно75
22. Stolichno Bock Beer65
23. Ариана тъмно75
Дегустационен пакет 56:
Марка бираОценка
1. Heineken70
2. Ариана Lager70
3. Zagorka Special70
4. Ambrosius светло60
5. Staropramen70
6. Kaltenberg Pils70
7. Болярка Weiss50
8. Tuborg Green70
9. Пиринско светло60
10. Шуменско светло80
11. Stella Artois80
12. Astika80
13. Beck's80
14. Amstel Beer80
15. Шуменско Premium80
16. Ариана тъмно50
17. Kamenitza тъмно70
18. Шуменско тъмно60
19. Zagorka Rezerva 201150
20. Kamenitza60
21. Болярка светло70
22. Astika тъмно70
23. Stolichno Bock Beer60
Дегустационен пакет 57:
Марка бираОценка
1. Heineken50
2. Ариана Lager60
3. Ambrosius светло50
4. Zagorka Special81
5. Staropramen73
6. Пиринско светло50
7. Kaltenberg Pils60
8. Болярка Weiss70
9. Шуменско светло62
10. Tuborg Green60
11. Stella Artois64
12. Beck's50
13. Astika60
14. Amstel Beer70
15. Шуменско Premium50
16. Ариана тъмно50
17. Kamenitza тъмно55
18. Шуменско тъмно50
19. Zagorka Rezerva 201160
20. Kamenitza70
21. Болярка светло50
22. Astika тъмно50
23. Stolichno Bock Beer50
Дегустационен пакет 58:
Марка бираОценка
1. Ариана Lager75
2. Heineken85
3. Zagorka Special65
4. Ambrosius светло75
5. Пиринско светло85
6. Staropramen75
7. Kaltenberg Pils70
8. Болярка Weiss75
9. Tuborg Green80
10. Шуменско светло80
11. Beck's75
12. Stella Artois90
13. Astika85
14. Шуменско Premium85
15. Amstel Beer90
16. Ариана тъмно85
17. Шуменско тъмно93
18. Kamenitza тъмно70
19. Zagorka Rezerva 201190
20. Болярка светло90
21. Astika тъмно75
22. Stolichno Bock Beer70
23. Kamenitza85
Дегустационен пакет 59:
Марка бираОценка
1. Ариана Lager80
2. Пиринско светло75
3. Heineken70
4. Zagorka Special70
5. Ambrosius светло50
6. Staropramen70
7. Tuborg Green60
8. Kaltenberg Pils70
9. Болярка Weiss50
10. Beck's80
11. Шуменско светло95
12. Astika90
13. Stella Artois65
14. Шуменско Premium85
15. Amstel Beer60
16. Шуменско тъмно70
17. Kamenitza тъмно65
18. Zagorka Rezerva 201185
19. Болярка светло85
20. Stolichno Bock Beer80
21. Ариана тъмно85
22. Kamenitza95
23. Astika тъмно80

Използване на резултатите

Резултатите от тази дегустация могат да бъдат използвани или публикувани от всеки за търговски и нетърговски цели, при следните условия:
• Трябва да бъде публикувана или използвана крайната оценка (рейтингът) в числов вид.
• Може да бъде публикувана или използвана и потребителската оценка в звезди в графичен и/или числов вид (с добавка на дума или знак за звезда).
• Може да бъде публикувана или използвана и позицията (заетото място) в крайната класация.
• Трябва да бъде упоменато, че това са резултати от сезон зима 2011.
• Трябва да бъде упоменат източникът - "http://BeerPong.bg/beertasting".
• Резултатите не могат да бъдат използвани като изходни данни за направата на обобщаващи (заедно с данни от други източници) оценки, рейтинги или класации.