BeerPong.bg

Дегустация и класиране по предпочитание на българската бира на BeerPong.bg

сезон лято 2012

Дегустацията се проведе от 29 юни 7 юли 2012 в Gio Café (София, ул. "Цар Асен" 22А).
Крайна класация на българската бира от дегустацията.

Цели

Целта е да се подредят българските масово достъпни марки бира с претенции за качество, за сезона, по предпочитание, без влияние на търговските фактори върху крайния извод (т.е. цена и маркетинг на марките). За целта в дегустацията се включват марки бира, които отварят на следните условия:
• Продават се в магазинната мрежа на масовите вериги супермаркети и хипермаркети.
• Налични са в разпространение минимум една седмица преди провеждането на дегустацията.
• Произведени са в България, т.е. EAN баркодът върху етикета започва с "380".
• Опаковката е стъклена бутилка.

Според нас марките бира, които се квалифицират при тези условия са:
• Ambrosius светло
• Amstel Beer
• Astika
• Beck's
• Heineken
• Kaltenberg Pils
• Kamenitza
• Kamenitza Fresh лимон
• Kamenitza пшенично
• Staropramen
• Stella Artois
• Stolichno Bock Beer
• Tuborg Green
• Zagorka Fusion
• Zagorka Special
• Ариана Lager
• Ариана радлер
• Болярка Weiss
• Болярка светло
• Пиринско светло
• Шуменско Premium Malt
• Шуменско Twist Lemon
• Шуменско светло

(При наличие на пропуски, моля, уведомете ни за пропуснатата марка и в коя верига магазини може да бъде открита.)

Метод на провеждане на дегустацията

Дегустаторите получават дегустационен пакет с мостра от около 90 ml от всяка от марките бира в стъклена чаша, която стандартно не е предназначена за бира. Чашата и бирата за светлите бири са с температура между 6ºC и 10ºC; за тъмните бири - между 12ºC и 16ºC. Бирата е налята без пяна. Мострите са отбелязани с две числа - номер на дегустационния пакет и номер на мострата в него. Номерата на мострите във всеки дегустационен пакет са подредени различно. Дегустаторите попълват дегустационна оценъчна карта, в която отбелязват своята комплексна оценка за цвят, аромат, вкус, усещане, пивкост и сила за всяка една от мострите. Оценката е число (цяло или десетична дроб) между 50 (най-ниска оценка) и 100 (най-висока оценка), включително. По желание могат да дадат и кратък коментар от няколко думи за всяка една от мострите. Дегустаторите трябва да се водят от следните препоръки при оценяването:
• Оценка от 95 до 100 - извънредна бира с комплексни характеристики, каквито се очакват от една класика, велика бира. Бира, за която си струва да се вложат специални усилия, за да се открие, купи и изконсумира.
• Оценка от 90 до 95 - изключително добра бира с превъзходни характеристики.
• Оценка от 80 до 90 - добра до много добра бира, със забележими качества, без забележими недостатъци.
• Оценка от 70 до 80 - посредствена бира, приемлива за пиене, с леки недостатъци, без забележими качества.
• Оценка от 60 до 70 - под посредствена бира, със забележими недостатъци, приемлива за пиене, но не се препоръчва.
• Оценка от 50 до 60 - лоша бира, неприемлива за пиене, не се препоръчва.

За повредени по време на дегустацията мостри или такива, за които дегустаторът отказва да оцени, не получават оценка. По време на дегустацията дегустаторите могат да дискутират качествата на бирите пред тях.

След приключване на класацията се публикуват марките на бирите във всяка една от чашите за всеки един дегустационен пакет. Оценките на всеки един от дегустаторите също се публикуват, без да се посочва кой точно номер дегустационен пакет е използвал съответният дегустатор.

Крайна класация

При изготвяне на крайната класация, се прави подредба на марките бира по крайна оценка (рейтинг). Рейтингът е закръглена до десета средноаритметична стойност на всички оценки за съответната марка. Марката бира, получила най-висок рейтинг получава и потребителска оценка (оценка в звезди) 5 звезди. Марката бира, получила най-нисък рейтинг получава потребителска оценка 1 звезда. Всички останали марки получават между една и пет звезди, според получения рейтинг със закръгление до половин звезда.

Дегустатори

В дегустацията взеха участие 30 дегустатори. Полът, честотата на консумация на бира, участие в предходни дегустации и някои от предпочитани марки бира (посочени свободно) на дегустаторите са:
ПолДял
Мъже 83%
Жени 17%

Консумация на бираДял
Ежедневно53%
От един до три пъти седмично 27%
Повече от три пъти седмично 13%
По-рядко от веднъж седмично 7%

Участие в предходни дегустацииДял
Да 13%
Не 87%
Марка бираДял
Zagorka Special 40%
Ариана Lager 37%
Пиринско светло 30%
Kamenitza 23%
Шуменско Premium Malt 20%
Heineken 13%
Tuborg Green 13%
Astika 10%
Staropramen 7%
Stella Artois 7%
Amstel Beer 3%
Zagorka Fusion 3%
Ариана радлер 3%
Друга 23%
Използваните дегустационни пакети и получените оценки са:
Дегустационен пакет 30:
Марка бираОценка
1. Шуменско Twist Lemon78
2. Kamenitza пшенично65
3. Ариана радлер80
4. Amstel Beer80
5. Шуменско Premium Malt60
6. Kamenitza Fresh лимон75
7. Heineken85
8. Tuborg Green86
9. Болярка Weiss80
10. Ambrosius светло60
11. Шуменско светло83
12. Staropramen90
13. Ариана Lager80
14. Kaltenberg Pils85
15. Болярка светло65
16. Zagorka Special85
17. Beck's83
18. Stolichno Bock Beer90
19. Astika80
20. Stella Artois80
21. Kamenitza65
22. Zagorka Fusion90
23. Пиринско светло90
Дегустационен пакет 31:
Марка бираОценка
1. Tuborg Green82
2. Шуменско Twist Lemon50
3. Kamenitza пшенично64
4. Amstel Beer88
5. Ариана радлер50
6. Kamenitza Fresh лимон50
7. Шуменско Premium Malt60
8. Heineken77
9. Шуменско светло80
10. Болярка Weiss50
11. Ambrosius светло90
12. Staropramen62
13. Kaltenberg Pils80
14. Ариана Lager93
15. Болярка светло60
16. Zagorka Special75
17. Stolichno Bock Beer52
18. Beck's79
19. Kamenitza81
20. Astika72
21. Stella Artois70
22. Пиринско светло80
23. Zagorka Fusion95.5
Дегустационен пакет 32:
Марка бираОценка
1. Amstel Beer90
2. Шуменско Twist Lemon70
3. Kamenitza пшенично70
4. Ариана радлер60
5. Tuborg Green80
6. Kamenitza Fresh лимон60
7. Heineken80
8. Шуменско Premium Malt90
9. Шуменско светло80
10. Ambrosius светло80
11. Staropramen90
12. Болярка Weiss80
13. Stolichno Bock Beer90
14. Ариана Lager60
15. Kaltenberg Pils75
16. Zagorka Special85
17. Болярка светло75
18. Beck's90
19. Kamenitza80
20. Astika90
21. Пиринско светло70
22. Zagorka Fusion60
23. Stella Artois80
Дегустационен пакет 33:
Марка бираОценка
1. Ариана радлер70
2. Шуменско Twist Lemon55
3. Kamenitza пшенично80
4. Tuborg Green75
5. Kamenitza Fresh лимон50
6. Amstel Beer55
7. Heineken60
8. Шуменско Premium Malt50
9. Staropramen90
10. Ambrosius светло65
11. Болярка Weiss50
12. Шуменско светло70
13. Ариана Lager85
14. Stolichno Bock Beer50
15. Kaltenberg Pils65
16. Zagorka Special85
17. Beck's80
18. Болярка светло70
19. Stella Artois75
20. Пиринско светло70
21. Zagorka Fusion100
22. Astika60
23. Kamenitza85
Дегустационен пакет 34:
Марка бираОценка
1. Kamenitza пшенично50
2. Kamenitza Fresh лимон50
3. Шуменско Twist Lemon50
4. Heineken50
5. Ариана радлер50
6. Болярка Weiss50
7. Amstel Beer50
8. Шуменско светло50
9. Staropramen61
10. Ambrosius светло61
11. Шуменско Premium Malt55
12. Tuborg Green53
13. Stolichno Bock Beer50
14. Болярка светло79
15. Kaltenberg Pils85
16. Beck's74
17. Zagorka Special84
18. Ариана Lager74
19. Stella Artois100
20. Пиринско светло83
21. Zagorka Fusion50
22. Astika57
23. Kamenitza50
Дегустационен пакет 35:
Марка бираОценка
1. Kamenitza пшенично55
2. Kamenitza Fresh лимон70
3. Шуменско Twist Lemon65
4. Staropramen60
5. Ариана радлер80
6. Heineken60
7. Болярка Weiss50
8. Amstel Beer55
9. Шуменско светло60
10. Tuborg Green85
11. Ambrosius светло65
12. Шуменско Premium Malt65
13. Ариана Lager75
14. Stolichno Bock Beer60
15. Болярка светло85
16. Beck's50
17. Zagorka Special80
18. Kaltenberg Pils73
19. Astika55
20. Stella Artois75
21. Zagorka Fusion95
22. Kamenitza70
23. Пиринско светло90
Дегустационен пакет 36:
Марка бираОценка
1. Zagorka Fusion85
2. Ариана Lager60
3. Kamenitza пшенично70
4. Heineken80
5. Amstel Beer70
6. Ариана радлер65
7. Шуменско Premium Malt65
8. Болярка светло55
9. Tuborg Green65
10. Zagorka Special75
11. Болярка Weiss70
12. Ambrosius светло68
13. Kaltenberg Pils75
14. Staropramen75
15. Пиринско светло65
16. Stella Artois80
17. Шуменско Twist Lemon60
18. Kamenitza Fresh лимон60
19. Stolichno Bock Beer94
20. Beck's68
21. Astika65
22. Шуменско светло65
23. Kamenitza60
Дегустационен пакет 37:
Марка бираОценка
1. Tuborg Green70
2. Kamenitza пшенично60
3. Ариана Lager50
4. Zagorka Fusion80
5. Heineken70
6. Amstel Beer50
7. Шуменско Premium Malt50
8. Болярка Weiss50
9. Ариана радлер50
10. Zagorka Special70
11. Болярка светло60
12. Ambrosius светло60
13. Пиринско светло80
14. Kamenitza Fresh лимон70
15. Шуменско Twist Lemon70
16. Kaltenberg Pils60
17. Stella Artois60
18. Staropramen60
19. Beck's50
20. Stolichno Bock Beer50
21. Astika60
22. Kamenitza60
23. Шуменско светло60
Дегустационен пакет 38:
Марка бираОценка
1. Kamenitza пшенично60
2. Ариана радлер100
3. Ариана Lager60
4. Zagorka Fusion70
5. Heineken60
6. Amstel Beer60
7. Болярка Weiss70
8. Шуменско Premium Malt60
9. Tuborg Green85
10. Болярка светло80
11. Ambrosius светло70
12. Zagorka Special80
13. Пиринско светло50
14. Шуменско Twist Lemon95
15. Kamenitza Fresh лимон100
16. Staropramen50
17. Kaltenberg Pils70
18. Stella Artois50
19. Шуменско светло70
20. Beck's60
21. Stolichno Bock Beer90
22. Astika80
23. Kamenitza85
Дегустационен пакет 39:
Марка бираОценка
1. Zagorka Fusion75
2. Ариана Lager75
3. Kamenitza пшенично60
4. Amstel Beer80
5. Tuborg Green80
6. Ариана радлер80
7. Heineken70
8. Шуменско Premium Malt55
9. Болярка Weiss85
10. Ambrosius светло75
11. Болярка светло60
12. Zagorka Special80
13. Kaltenberg Pils85
14. Staropramen80
15. Kamenitza Fresh лимон80
16. Пиринско светло70
17. Шуменско Twist Lemon70
18. Stella Artois75
19. Kamenitza80
20. Beck's80
21. Astika75
22. Шуменско светло75
23. Stolichno Bock Beer75
Дегустационен пакет 40:
Марка бираОценка
1. Ариана радлер75
2. Amstel Beer65
3. Шуменско Premium Malt65
4. Tuborg Green75
5. Ариана Lager70
6. Kamenitza пшенично70
7. Zagorka Fusion80
8. Heineken70
9. Zagorka Special70
10. Ambrosius светло90
11. Болярка светло70
12. Болярка Weiss75
13. Stella Artois75
14. Kamenitza Fresh лимон80
15. Пиринско светло75
16. Kaltenberg Pils70
17. Шуменско Twist Lemon70
18. Staropramen85
19. Stolichno Bock Beer85
20. Шуменско светло85
21. Kamenitza75
22. Beck's70
23. Astika85
Дегустационен пакет 41:
Марка бираОценка
1. Amstel Beer61
2. Tuborg Green83
3. Ариана радлер89
4. Heineken79
5. Ариана Lager86
6. Kamenitza пшенично56
7. Zagorka Fusion96
8. Шуменско Premium Malt86
9. Zagorka Special83
10. Ambrosius светло79
11. Болярка Weiss60
12. Болярка светло91
13. Stella Artois72
14. Пиринско светло84
15. Kamenitza Fresh лимон77
16. Kaltenberg Pils78
17. Шуменско Twist Lemon81
18. Staropramen92
19. Kamenitza88
20. Beck's92
21. Astika91
22. Stolichno Bock Beer60
23. Шуменско светло86
Дегустационен пакет 42:
Марка бираОценка
1. Пиринско светло65
2. Amstel Beer70
3. Болярка светло75
4. Ариана радлер100
5. Ambrosius светло60
6. Болярка Weiss90
7. Kamenitza пшенично60
8. Astika70
9. Kaltenberg Pils90
10. Zagorka Fusion100
11. Шуменско Twist Lemon95
12. Ариана Lager50
13. Zagorka Special80
14. Шуменско Premium Malt85
15. Kamenitza90
16. Шуменско светло90
17. Kamenitza Fresh лимон100
18. Beck's85
19. Heineken85
20. Staropramen90
21. Stolichno Bock Beer90
22. Stella Artois95
23. Tuborg Green75
Дегустационен пакет 43:
Марка бираОценка
1. Пиринско светло92.5
2. Болярка светло92.5
3. Amstel Beer50
4. Ариана радлер55
5. Болярка Weiss65
6. Ambrosius светло75
7. Kamenitza пшенично55
8. Ариана Lager92.5
9. Kaltenberg Pils55
10. Zagorka Fusion65
11. Astika75
12. Шуменско Twist Lemon50
13. Zagorka Special75
14. Kamenitza Fresh лимон65
15. Kamenitza92.5
16. Шуменско Premium Malt65
17. Шуменско светло75
18. Beck's85
19. Staropramen85
20. Heineken92.5
21. Stolichno Bock Beer50
22. Stella Artois75
23. Tuborg Green92.5
Дегустационен пакет 44:
Марка бираОценка
1. Amstel Beer100
2. Пиринско светло50
3. Ариана радлер80
4. Болярка Weiss70
5. Болярка светло70
6. Ambrosius светло80
7. Шуменско Twist Lemon60
8. Kamenitza пшенично70
9. Zagorka Fusion90
10. Kaltenberg Pils50
11. Ариана Lager50
12. Astika90
13. Beck's80
14. Zagorka Special90
15. Kamenitza Fresh лимон100
16. Kamenitza60
17. Шуменско Premium Malt70
18. Шуменско светло60
19. Stolichno Bock Beer50
20. Heineken100
21. Staropramen80
22. Tuborg Green60
23. Stella Artois80
Дегустационен пакет 45:
Марка бираОценка
1. Пиринско светло50
2. Amstel Beer80
3. Ambrosius светло60
4. Болярка Weiss50
5. Ариана радлер80
6. Болярка светло50
7. Kamenitza пшенично50
8. Kaltenberg Pils70
9. Zagorka Fusion50
10. Ариана Lager70
11. Шуменско Twist Lemon80
12. Astika50
13. Beck's80
14. Zagorka Special100
15. Kamenitza95
16. Шуменско светло50
17. Шуменско Premium Malt50
18. Kamenitza Fresh лимон95
19. Stella Artois70
20. Staropramen100
21. Heineken95
22. Tuborg Green90
23. Stolichno Bock Beer50
Дегустационен пакет 46:
Марка бираОценка
1. Ambrosius светло65
2. Amstel Beer90
3. Болярка Weiss50
4. Astika80
5. Пиринско светло75
6. Ариана радлер65
7. Kaltenberg Pils90
8. Болярка светло60
9. Zagorka Fusion70
10. Kamenitza пшенично80
11. Шуменско Twist Lemon95
12. Ариана Lager100
13. Kamenitza90
14. Beck's75
15. Zagorka Special80
16. Kamenitza Fresh лимон65
17. Шуменско светло95
18. Шуменско Premium Malt100
19. Staropramen85
20. Tuborg Green98
21. Stella Artois100
22. Stolichno Bock Beer75
23. Heineken95
Дегустационен пакет 47:
Марка бираОценка
1. Amstel Beer85
2. Ариана радлер92.5
3. Kaltenberg Pils85
4. Ambrosius светло75
5. Болярка Weiss65
6. Пиринско светло65
7. Ариана Lager75
8. Astika75
9. Болярка светло85
10. Zagorka Fusion85
11. Шуменско Twist Lemon55
12. Kamenitza пшенично65
13. Kamenitza75
14. Beck's75
15. Zagorka Special65
16. Kamenitza Fresh лимон65
17. Шуменско Premium Malt75
18. Шуменско светло85
19. Stella Artois85
20. Staropramen97.5
21. Stolichno Bock Beer55
22. Tuborg Green85
23. Heineken85
Дегустационен пакет 48:
Марка бираОценка
1. Kamenitza пшенично74
2. Amstel Beer72
3. Шуменско Premium Malt55
4. Ambrosius светло51
5. Шуменско светло58
6. Zagorka Special95
7. Zagorka Fusion55
8. Astika75
9. Kaltenberg Pils65
10. Ариана Lager80
11. Болярка Weiss65
12. Stella Artois70
13. Stolichno Bock Beer75
14. Kamenitza Fresh лимон55
15. Ариана радлер95
16. Шуменско Twist Lemon60
17. Staropramen70
18. Kamenitza85
19. Beck's83
20. Heineken90
21. Пиринско светло70
22. Болярка светло90
23. Tuborg Green78
Дегустационен пакет 49:
Марка бираОценка
1. Amstel Beer90
2. Шуменско светло65
3. Kamenitza пшенично85
4. Ариана Lager60
5. Zagorka Fusion80
6. Zagorka Special95
7. Шуменско Premium Malt80
8. Болярка Weiss50
9. Ambrosius светло85
10. Kaltenberg Pils80
11. Astika90
12. Stella Artois85
13. Kamenitza Fresh лимон95
14. Stolichno Bock Beer95
15. Kamenitza80
16. Шуменско Twist Lemon95
17. Ариана радлер80
18. Staropramen90
19. Tuborg Green75
20. Beck's75
21. Heineken80
22. Болярка светло65
23. Пиринско светло75
Дегустационен пакет 50:
Марка бираОценка
1. Amstel Beer80
2. Kaltenberg Pils60
3. Zagorka Special60
4. Ариана Lager70
5. Kamenitza пшенично50
6. Шуменско светло60
7. Zagorka Fusion90
8. Шуменско Premium Malt60
9. Astika90
10. Болярка Weiss50
11. Stella Artois70
12. Ambrosius светло60
13. Kamenitza Fresh лимон80
14. Kamenitza80
15. Stolichno Bock Beer70
16. Ариана радлер85
17. Шуменско Twist Lemon60
18. Staropramen65
19. Heineken80
20. Tuborg Green70
21. Пиринско светло60
22. Beck's50
23. Болярка светло60
Дегустационен пакет 51:
Марка бираОценка
1. Zagorka Fusion95
2. Kamenitza пшенично70
3. Шуменско светло90
4. Amstel Beer97
5. Zagorka Special80
6. Шуменско Premium Malt86
7. Болярка Weiss95
8. Ариана Lager92
9. Kaltenberg Pils87
10. Stella Artois75
11. Astika60
12. Ambrosius светло89
13. Kamenitza Fresh лимон79
14. Kamenitza67
15. Staropramen72
16. Stolichno Bock Beer100
17. Шуменско Twist Lemon80
18. Ариана радлер70
19. Beck's96
20. Пиринско светло88
21. Heineken92
22. Болярка светло75
23. Tuborg Green85
Дегустационен пакет 52:
Марка бираОценка
1. Шуменско светло70
2. Kamenitza пшенично50
3. Zagorka Fusion70
4. Amstel Beer75
5. Kaltenberg Pils50
6. Шуменско Premium Malt85
7. Ариана Lager85
8. Болярка Weiss95
9. Astika50
10. Zagorka Special60
11. Ambrosius светло75
12. Stella Artois80
13. Ариана радлер80
14. Kamenitza Fresh лимон75
15. Staropramen70
16. Kamenitza75
17. Stolichno Bock Beer90
18. Шуменско Twist Lemon50
19. Болярка светло60
20. Beck's80
21. Пиринско светло80
22. Heineken80
23. Tuborg Green80
Дегустационен пакет 53:
Марка бираОценка
1. Kamenitza пшенично70
2. Шуменско светло80
3. Zagorka Fusion85
4. Stella Artois80
5. Amstel Beer90
6. Kaltenberg Pils80
7. Шуменско Premium Malt80
8. Ариана Lager80
9. Болярка Weiss80
10. Astika80
11. Ambrosius светло85
12. Zagorka Special90
13. Staropramen85
14. Kamenitza Fresh лимон90
15. Kamenitza75
16. Ариана радлер90
17. Шуменско Twist Lemon80
18. Stolichno Bock Beer60
19. Heineken85
20. Tuborg Green80
21. Болярка светло80
22. Пиринско светло80
23. Beck's85
Дегустационен пакет 54:
Марка бираОценка
1. Stella Artois80
2. Staropramen80
3. Ариана радлер50
4. Kaltenberg Pils92
5. Шуменско Twist Lemon50
6. Ambrosius светло71
7. Zagorka Fusion55
8. Heineken90
9. Kamenitza Fresh лимон71
10. Kamenitza пшенично79
11. Tuborg Green85
12. Шуменско Premium Malt65
13. Пиринско светло95
14. Ариана Lager70
15. Beck's89
16. Kamenitza90
17. Zagorka Special85
18. Шуменско светло85
19. Stolichno Bock Beer90
20. Болярка светло85
21. Amstel Beer90
22. Astika80
23. Болярка Weiss50
Дегустационен пакет 55:
Марка бираОценка
1. Шуменско Twist Lemon50
2. Stella Artois90
3. Staropramen80
4. Шуменско Premium Malt70
5. Ambrosius светло80
6. Ариана радлер50
7. Zagorka Fusion50
8. Tuborg Green95
9. Heineken90
10. Kaltenberg Pils80
11. Kamenitza Fresh лимон50
12. Kamenitza пшенично65
13. Ариана Lager55
14. Пиринско светло90
15. Шуменско светло70
16. Beck's60
17. Kamenitza70
18. Zagorka Special80
19. Amstel Beer70
20. Stolichno Bock Beer75
21. Болярка Weiss55
22. Болярка светло70
23. Astika85
Дегустационен пакет 56:
Марка бираОценка
1. Staropramen80
2. Шуменско Twist Lemon80
3. Stella Artois70
4. Шуменско Premium Malt60
5. Zagorka Fusion100
6. Kamenitza пшенично60
7. Ариана радлер70
8. Tuborg Green80
9. Kaltenberg Pils50
10. Ambrosius светло60
11. Heineken70
12. Kamenitza Fresh лимон70
13. Пиринско светло70
14. Zagorka Special60
15. Шуменско светло50
16. Ариана Lager90
17. Beck's70
18. Kamenitza80
19. Amstel Beer70
20. Болярка светло50
21. Stolichno Bock Beer50
22. Astika60
23. Болярка Weiss80
Дегустационен пакет 57:
Марка бираОценка
1. Kamenitza Fresh лимон90
2. Шуменско Twist Lemon50
3. Stella Artois70
4. Heineken50
5. Staropramen50
6. Zagorka Fusion70
7. Kamenitza пшенично100
8. Ариана радлер100
9. Шуменско Premium Malt50
10. Tuborg Green80
11. Ambrosius светло60
12. Kaltenberg Pils70
13. Zagorka Special80
14. Пиринско светло50
15. Beck's70
16. Шуменско светло80
17. Kamenitza70
18. Ариана Lager50
19. Astika100
20. Болярка Weiss80
21. Болярка светло60
22. Amstel Beer90
23. Stolichno Bock Beer50
Дегустационен пакет 58:
Марка бираОценка
1. Шуменско Twist Lemon50
2. Heineken59
3. Kamenitza пшенично50
4. Stella Artois67
5. Kamenitza Fresh лимон50
6. Staropramen81
7. Zagorka Fusion50
8. Ариана радлер50
9. Tuborg Green79
10. Шуменско Premium Malt86
11. Kaltenberg Pils91
12. Ambrosius светло74
13. Шуменско светло90
14. Zagorka Special84
15. Пиринско светло77
16. Beck's89
17. Ариана Lager58
18. Kamenitza69
19. Болярка светло89
20. Astika84
21. Болярка Weiss50
22. Amstel Beer93
23. Stolichno Bock Beer95
Дегустационен пакет 59:
Марка бираОценка
1. Stella Artois50
2. Heineken50
3. Kaltenberg Pils60
4. Шуменско Premium Malt60
5. Ариана радлер70
6. Шуменско Twist Lemon50
7. Zagorka Fusion90
8. Tuborg Green80
9. Staropramen90
10. Kamenitza Fresh лимон80
11. Kamenitza пшенично70
12. Ambrosius светло80
13. Kamenitza90
14. Zagorka Special90
15. Пиринско светло100
16. Шуменско светло70
17. Beck's70
18. Ариана Lager70
19. Amstel Beer70
20. Болярка светло60
21. Болярка Weiss50
22. Stolichno Bock Beer50
23. Astika90

Използване на резултатите

Резултатите от тази дегустация могат да бъдат използвани или публикувани от всеки за търговски и нетърговски цели, при следните условия:
• Трябва да бъде публикувана или използвана крайната оценка (рейтингът) в числов вид.
• Може да бъде публикувана или използвана и потребителската оценка в звезди в графичен и/или числов вид (с добавка на дума или знак за звезда).
• Може да бъде публикувана или използвана и позицията (заетото място) в крайната класация.
• Трябва да бъде упоменато, че това са резултати от сезон лято 2012.
• Трябва да бъде упоменат източникът - "http://BeerPong.bg/beertasting".
• Резултатите не могат да бъдат използвани като изходни данни за направата на обобщаващи (заедно с данни от други източници) оценки, рейтинги или класации.